Tập trung lo Tết cho công nhân, lao động nghèo

02/12/2014 19:49

Đây là một trong những chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp Ban Cán sự đảng Bộ chiều nay (2/12).

Tập trung lo Tết cho công nhân, lao động nghèo 1
Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp Ban Cán sự đảng Bộ ngày 2/12

Tiếp tục rà soát cầu treo và cầu dân sinh

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung chăm lo Tết cho cán bộ, công nhân viên, nhất là những trường hợp khó khăn, đảm bảo Tết no ấm cho công nhân lao động. Quỹ Xã hội - Từ thiện của Công đoàn GTVT sẽ chăm lo, giúp đỡ những trường hợp khó khăn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoằng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo, trong số hơn 7.800 cầu do địa phương kiến nghị xây dựng theo Đề án xây dựng cầu dân sinh tại 50 địa phương vùng dân tộc thiểu số, có hơn 7.300 cầu cứng, còn lại là cầu treo. 

Trước mắt hiện đang  xây dựng 186 cầu treo dân sinh tại 28 địa phương theo Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT tại 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Trong năm 2014 dự kiến hoàn thành 86 cầu, còn lại xong trong tháng 6/2015.

Bộ trưởng yêu cầu, cố gắng đẩy nhanh tiến độ đến quý 1 sang năm hoàn thành. Đề nghị đưa thêm nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ. 

Về số lượng cầu hiện quá nhiều, theo đề xuất khoảng hơn 7.800 cầu theo Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT tại 50 tỉnh và thành phố vùng dân tộc thiểu số, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN tiếp tục rà soát lại toàn bộ, nơi nào thật sự cần thiết, đông dân cư, phục vụ thiết thực với dân sinh thì xây dựng.  Tránh trường hợp có nơi chỉ có một vài ngôi nhà cũng kiến nghị xây cầu, hoặc có nơi chỉ cách khoảng 1 km là có cầu qua sông suối, nhưng người dân không chịu đi chung, cứ kiến nghị xây cầu như thế rất lãng phí và không tập trung được nguồn lực. Sau khi rà soát, cố gắng giảm xuống còn khoảng 4.000 cầu. Tiến độ thực hiện trong 3 năm, đến năm 2017 hoàn thành.

Để đảm bảo tiến độ này, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng sớm hoàn thiện đề án tổng thể trước 25/12 để trình Chính phủ xem xét quyết định. Về nguồn vốn, Bộ trưởng cho biết bên cạnh nguồn từ ngân sách nhà nước, địa phương cũng phải có trách nhiệm đóng góp xây dựng, sẽ kiến nghị phát hành trái phiếu, đặt vấn đề với WB, ADB, JICA. Bên cạnh đó là huy động thêm nguồn lực xã hội hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn doanh nghiệp

Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp báo cáo đến nay 10 công ty mẹ - tổng công ty đã cố phần hóa, đã tổ chức xong đại hội cổ đông lần thứ nhất, thành lập công ty cổ phần. Tổng công ty Hàng không VN cũng đã IPO thành công, thu về hơn 1 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc cổ phần hóa các công ty thành viên cũng đang theo đúng lộ trình, đã hoàn thành IPO 15 doanh nghiệp.

Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục tập trung thoái vốn nhà nước triệt để tại các doanh nghiệp xây lắp; VNA lựa cần chọn ngay cổ đông chiến lược; Cổ phần hoá các Đoạn quản lý đường sông theo kế hoạch Thủ tướng đã phê duyệt. Các lĩnh vực đường sắt, hàng hải cũng phải sớm cổ phần hóa. Đối với các doanh nghiệp đóng tàu, cần tập trung vào 1 đơn vị khó nhất, tìm cách tháo gỡ và tạo cơ chế áp dụng cho các đơn vị khác.

Về các lĩnh vực khác như ATGT, xây dựng cơ bản... Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng phụ trách tiếp tục bám sát chỉ đạo, có kế hoạch, giải pháp rõ ràng trong thời gian tới để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Thiện Anh

Tại cuộc họp Ban Cán sự đảng Bộ chiều nay, Bộ trưởng yêu cầu Báo Giao thông xây dựng Đề án sắp xếp lại cơ quan báo chí của Bộ theo hướng tinh gọn để đạt hiệu quả trong truyền thông. 

Theo đánh giá chung, Báo Giao thông hoạt động hiệu quả nhưng các Tạp chí nhìn chung còn thiếu thốn phương tiện làm việc, cũng như hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Bộ trưởng yêu cầu Quý I/2015 phải hoàn thành đề án, để sang quý 2 các báo, tạp chí hoạt động theo bộ mới. Đề án cũng phải gắn với việc phát huy hiệu quả của cổng thông tin điện tử của Bộ.