Tập trung phát triển trung tâm logistics hàng không

17/02/2017 22:25

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh.

tập trung phát triển trung tâm logistics hàng không

Tập trung phát triển trung tâm logistics hàng không

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam phát triển các trung tâm logistics hàng không, trong đó chú trọng trung tâm logistics nối dài ngoài sân bay, phục vụ các mặt hàng đặc biệt (hàng nguy hiểm, có giá trị cao, công nghệ cao, hàng cần chế độ bảo quản đặc biệt...).

Bộ GTVT cũng được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát các quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics; Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng kết nối hạ tầng logistics; Đầu tư mở rộng hạ tầng logistics nhằm kết nối các cảng của Việt Nam với các nước láng giềng; Đẩy mạnh phát triển loại hình vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới, nhất là đối với hàng hóa quá cảnh; Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải...

Theo mục tiêu được nêu tại quyết định, đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 8%-10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15%-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50%-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16%-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) trên thế giới đạt thứ 50 trở lên. 

Xem thêm video:

H.Lộc