Tất cả bến xe ở Bạc Liêu chưa truyền được dữ liệu về Tổng cục ĐBVN

25/03/2019 11:57

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tất cả bến xe ở Bạc Liêu chưa truyền được dữ liệu về Tổng cục.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Bến xe Bạc Liêu chưa truyền được dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. Ảnh: Gia Minh

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản về việc đôn đốc triển khai truyền dẫn dữ liệu quản lý bến xe khách về phần mềm quản lý bến xe trên toàn quốc.

Do đó, Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng ngày, thực hiện truy cập vào phần mềm quản lý bến xe toàn quốc để theo dõi, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý hoạt động bến xe khách và tuyến cố định trên địa bàn.

Trong đó, đối với các bến xe đã kết nối, thực hiện việc duy trì truyền dẫn dữ liệu theo đúng yêu cầu. Đối với những bến xe chưa kết nối, có văn bản đôn đốc và yêu cầu các bến xe này thực hiện kết nối, truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN theo quy định.

Đặc biệt, đối với các bến xe chưa có phần mềm, cần có văn bản yêu cầu các bến xe khẩn trương trang bị phần mềm đảm bảo đúng quy định và kết nối, truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN trước ngày 15/4/2019.

Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các bến xe khách trên địa bàn không triển khai thực hiện theo quy định. Trong quý 2/2019, Tổng cục ĐBVN sẽ tổ chức kiểm tra một số địa phương có nhiều bến xe, hoặc bến xe có lưu lượng lớn nhưng chưa truyền dữ liệu.

Trước đó, Tổng cục ĐBVN đã xây dựng hoàn tất phần mềm quản lý bến xe toàn quốc và cấp tài khoản truy cập cho các Sở GTVT địa phương theo dõi, khai thác và quản lý hoạt động bến xe và tuyến cố định.

Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều bến xe chưa thực hiện kết nối và truyền dữ liệu về phần mềm quản lý bến xe khách toàn quốc, làm ảnh hưởng đến công tác theo dõi, quản lý hoạt động bến xe và tuyến vận tải khách cố định.

Theo thống kê của Tổng cục ĐBVN, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 5 bến xe: Bạc Liêu, Hộ Phòng, Phước Long, Châu Thới và Gành Hào. Các bến xe này đều chưa truyền được dữ liệu về Tổng cục.

Trong đó, chỉ duy nhất Bến xe Bạc Liêu (phường 7, TP. Bạc Liêu) đã liên hệ để hỗ trợ kết nối, các bến còn lại chưa liên hệ được. Đồng thời, có 3 bến xe phải trang bị phần mềm và truyền dữ liệu, 2 bến xe khuyến khích trang bị phần mềm và truyền dữ liệu (Phước Long và Châu Thới).

Gia Minh