Tàu biển treo cờ nước ngoài do chủ tàu Việt sở hữu tăng gấp đôi sau 7 năm

27/11/2021 16:21

Chỉ trong khoảng 7 năm, số lượng tàu treo cờ nước ngoài do doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam sở hữu đã tăng lên gấp đôi.

Theo thống kê dự thảo Đề án phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế của Việt Nam đang được Cục Hàng hải VN lấy ý kiến đưa ra, nếu năm 2013, tổng số tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài thuộc chủ sở hữu Việt Nam là 74 tàu với tổng trọng tải 1,35 triệu DWT thì đến nay, con số này đã tăng lên gấp đôi với khoảng 150 tàu, tổng trọng tải hơn 2,3 triệu DWT.

tàu biển treo cờ nước ngoài do chủ tàu việt sở hữu tăng gấp đôi sau 7 năm

Đội tàu biển treo cờ quốc tịch nước ngoài có trọng tải trung bình hơn 15.700 DWT trong khi trọng tải bình quân của đội tàu vận tải biển Việt Nam chỉ có trọng tải bình quân hơn 7.600 DWT - Ảnh minh họa

Số lượng tàu biển treo cờ nước ngoài của chủ tàu Việt Nam chiếm 14% về số lượng và 21% về trọng tải so với tổng đội tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam. Trọng tải bình quân đạt hơn 15.700 DWT/tàu tương đương 144% trọng tải bình quân của đội tàu vận tải biển Việt Nam (7.660 DWT).

Nguyên nhân nhiều chủ tàu Việt Nam tăng cường đầu tư tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài theo Cục Hàng hải VN là do tàu chuyên dụng đóng mới hoặc tàu dưới 15 tuổi thường rất cao nên doanh nghiệp thường chỉ đủ năng lực mua tàu có trọng tải lớn đã nhiều tuổi (trên 15 tuổi). Những tàu này lại không đủ điều kiện đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Việc đăng ký tàu treo cờ quốc tịch nước ngoài cũng giúp doanh nghiệp tránh được một khoản thuế, phí rất lớn khi làm thủ tục nhập khẩu và đăng ký tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam (thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế đăng ký trước bạ…).

Ngoài ra, doanh nghiệp đầu tư tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài là để thuận tiện cho việc vận tải tuyến quốc tế và cho thuê tàu định hạn, không phải đưa tàu về Việt Nam để thực hiện việc đăng ký.

“Tuy vậy trong năm 2020 và năm 2021, vẫn có một số doanh nghiệp đầu tư tàu chuyên dụng vận tải khí hóa lỏng, tàu dầu thô trọng tải lớn (trên 300.000 DWT) có độ tuổi từ 15 - 20 tuổi đề xuất treo cờ Việt Nam theo quy định của Nghị định số 171/2016 của Chính phủ quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. Điều này giúp làm tăng quy mô đội tàu trong nước, nhà nước cũng thu được một khoản thuế, phí từ việc nhập khẩu và đăng ký tàu biển”, Cục Hàng hải thông tin.

Nam Khánh