Tàu biển Việt Nam và nỗi lo mới đến từ Trung Quốc

21/05/2014 13:32

Tỷ lệ tàu biển Việt Nam bị lưu giữ giảm dần là tín hiệu mừng trong mục tiêu đưa đội tàu biển VN thoát "danh sách đen" sau năm 2014.