Tàu hỏa nào giảm giá vé tới 20% dịp hè 2015

09/05/2015 13:24

Ngành Đường sắt đang thực hiện chính sách khuyến mại giảm giá vé đến 20% đối với các mác tàu trên tuyến Thống Nhất..

tàu hỏa nào giảm giá vé tới 20% dịp hè 2015
Ngành Đường sắt đang thực hiện chính sách khuyến mại giảm giá vé đến 20% 

Nhằm thu hút hành khách (HK) đi tàu trong thời gian thấp điểm, ngành Đường sắt đang thực hiện chính sách khuyến mại giảm giá vé đến 20% đối với các mác tàu trên tuyến Thống Nhất.

Đối với các mác tàu trên tuyến Thống Nhất: SE5/6 (Hà Nội - Sài Gòn), SE19/20 (Hà Nội - Đà Nẵng) và NA1/2 (Hà Nội - Vinh), Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội áp dụng giảm giá trong thời gian kể từ 0h ngày 5/5/2015 đến hết ngày 20/5/2015.

Đối với tàu khách Thống Nhất SE5/6, dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa để bán vé khuyến mại; ưu tiên bán vé cho HK đi tàu có cự ly vận chuyển từ 800km trở lên. Với tàu khách khu đoạn SE19/20, dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa để bán vé khuyến mại; ưu tiên bán vé cho HK đi tàu có cự ly vận chuyển từ 200km trở lên.

Tàu khách khu đoạn NA1/2, dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa để bán vé khuyến mại giảm giá 20%. Các mác tàu trên tuyến Thống Nhất: SE7/8, SE21/22 và SE25/26, Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Sài Gòn áp dụng giảm giá trong thời gian kể từ 0h ngày 4/5/2015 đến hết ngày 20/5/2015.

Theo đó, đơn vị này dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa tàu khách Thống Nhất SE7/8 để bán vé khuyến mại cho HK đi tàu có cự ly vận chuyển từ 800km trở lên hoặc có cự ly vận chuyển từ 750km trở lên (đối với tàu SE7); Dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa tàu khách Thống Nhất SE21/22 để bán vé khuyến mại cho HK đi tàu có cự ly vận chuyển từ 750km trở lên; Dành riêng một toa xe ngồi cứng không điều hòa tàu khách Thống Nhất SE25/26 bán vé khuyến mại cho HK đi suốt từ ga Sài Gòn, Biên Hòa đến ga Diêu Trì, Quy Nhơn bằng giá vé từ ga Sài Gòn đến ga Tuy Hòa hoặc HK đi suốt từ ga Quy Nhơn, Diêu Trì đến ga Biên Hòa, Sài Gòn bằng giá vé từ ga Tuy Hòa đến ga Sài Gòn.

Mức khuyến mại trên chỉ áp dụng cho HK mua vé cá nhân, không áp dụng cho HK mua vé tập thể và các công ty có ký hợp đồng mua vé trả cước trọn gói.

Nếu trả vé, đối với vé có thông tin trên vé khớp với thông tin đi tàu của HK, mức khấu trừ là 5% giá ghi trên vé. Đối với vé trả lại mà thông tin trên vé không khớp với thông tin đi tàu của HK, mức khấu trừ là 20% giá ghi trên vé.

Thanh Thúy