Tàu nào được ưu tiên trên đường sắt quốc gia?

16/12/2020 19:01

Các đoàn tàu chạy trên đường sắt quốc gia phải tuân theo biểu đồ chạy tàu nhưng đều có thứ tự ưu tiên theo luật định.

Các đoàn tàu chạy trên đường sắt quốc gia phải tuân theo biểu đồ chạy tàu nhưng đều có thứ tự ưu tiên theo luật định. Ảnh: minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành GTVT đường sắt.

Theo đó, các loại tàu chạy trên đường sắt tuân theo thứ tự ưu tiên theo các nhóm tàu. Nhóm số 1 gồm tàu cứu viện là tàu được tổ chức chạy để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Nhóm số 2 gồm tàu đặc biệt, là tàu được tổ chức chạy đột xuất nhằm phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền không có hành trình quy định trong biểu đồ chạy tàu.

Nhóm số 3 gồm: tàu khách liên vận quốc tế; tàu khách nhanh chạy suốt; tàu khách nhanh chạy trong khu đoạn; tàu hàng nhanh chạy suốt.

Nhóm số 4 gồm: tàu khách thường; tàu quân dụng, tàu hỗn hợp, tàu chở công nhân; tàu hàng trong khu đoạn; tàu hàng đường ngắn, thoi; tàu chuyên dùng.

Để tổ chức, điều hành chạy tàu, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm xây dựng và công bố biểu đồ chạy tàu. Sau khi công bố biểu đồ chạy tàu mà còn có ý kiến khác nhau về quyền được tham gia tổ chức chạy tàu của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và các vấn đề liên quan đến ATGT đường sắt thì doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia chủ trì việc đàm phán để thỏa thuận giải quyết.

Trường hợp có từ 2 doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trở lên cùng đăng ký một hành trình chạy tàu trong biểu đồ chạy tàu thì doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trả giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt cao nhất sẽ được phân bổ hành trình chạy tàu theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Thông tư cũng quy định, Nhà nước định giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư theo hình thức giá tối đa theo từng tuyến đường.

Về thẩm quyền định giá, Bộ GTVT quyết định giá tối đa trên từng tuyến đường sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính.

Nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt là bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế, hợp lý, có lợi nhuận, phù hợp với mặt bằng thị trường và chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ. Không tính khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư phục vụ công tác điều hành. Không tính giá trị lợi thế thương mại của từng tuyến đường.

Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia xây dựng phương án giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt, trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định; Bộ GTVT quyết định giá tối đa theo từng tuyến đường sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Thế Thành, Trưởng phòng Vận tải - An toàn giao thông Cục Đường sắt VN cho biết, các quy định về tàu ưu tiên, về thẩm định phương án giá và giá tối đa dịch vụ điều hành GTVT đường sắt như vậy nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt tham gia kinh doanh vận tải, chạy tàu, đồng thời tạo công bằng giữa doanh nghiệp vận tải với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều hành.

Kỳ Nam