Tàu SB phải lắp thiết bị AIS đạt tiêu chuẩn quốc tế

18/10/2017 11:45

Trước 1/1/2019, các phương tiện phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị tự động nhân dạng AIS.

tàu sb phải lắp thiết bị ais đạt tiêu chuẩn quốc tế

Dự thảo quy định tàu SB phải lắp đặt thiết bị AIS từ trước 1/1/2019

Bộ GTVT đang lấy ý kiến rộng rãi góp ý Dự thảo thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động AIS, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài liên quan đến quản lý, khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu biển, phương tiện thủy pha sông biển cấp VR - SB và các tàu dịch vụ hoạt động trong vùng nước cảng biển, tuyến vận tải từ bờ ra đảo và tuyến vận tải ven biển.

Theo đó, các đối tượng phải lắp thiết bị AIS (Automatic Identification System) gồm: tàu biển (chạy tuyến quốc tế dung tích từ 300 GT trở lên, các loại tàu khách), tàu VR- SB, tàu tìm kiếm hàng hải chuyên dụng, tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải của các Cảng vụ Hàng hải, tàu phục vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải, tàu bảo trì luồng hàng hải công cộng, phương tiện vận chuyển chất nạo vét, phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo.

Về AIS, thiết bị này có tính năng phát và truyền về Trung tâm dữ liệu AIS các thông tin cơ bản như tên phương tiện, mã nhận dạng, vị trí, tốc độ và hướng hành trình. Đồng thời, thu nhận được thông tin từ Trung tâm dữ liệu AIS qua internet. Dự thảo quy định, các tàu biển phải lắp thiết bị đạt tiêu chuẩn A theo quy chuẩn trong nước (QCVN 68:2013/BTTTT), tàu nạo vét vùng nước cảng biển đạt tiêu chuẩn tối thiểu loại B, theo Thông tư 28 ngày 29/7/2014 của Bộ GTVT). Riêng tàu SB phải lắp loại có tiêu chuẩn tối thiểu loại B theo tiêu chuẩn IEC 61161-1 và IEC 60945 do Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế công bố. 

Tùy loại phương tiện, chủ phương tiện khi lắp đặt thiết bị AIS phải theo hướng dẫn và được xác nhận, quản lý, kiểm tra bởi một trong các cơ quan: Cục Hàng hải VN, Cục Đăng kiểm VN, Cục Đường thủy nội địa VN. Người sử dụng thông tin AIS không được tiết lộ thông tin cho bên thứ 3, trừ trường hợp được yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo nêu rõ, các chủ phương tiện trong phạm vi điều chỉnh của thông tư phải  lắp đặt AIS trước 1/1/2019.

H.Lộc