Tàu thuyền trú bão an toàn, sẵn sàng đối phó bão Sonca

25/07/2017 13:43

Toàn bộ tàu thuyền khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị đã được các cảng vụ hướng dẫn vào nơi trú bão an toàn.

Thiện Anh