Tàu Trung Quốc tấn công khiến 9 kiểm ngư viên bị thương

14/05/2014 11:19

Thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, mặc dù khó khăn nhưng tinh thần của lực lượng kiểm ngư viên vẫn rất kiên cường, nhiều đồng chí bị thương xin xung phong ở lại chiến đấu tiếp.