Tây Ninh: Gần 70.000 ha rừng nguy cơ cháy cao

03/04/2014 10:19

Do thời tiết đang ở cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, gần 70.000 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên tuyến biên giới Tây Ninh đã bắt đầu héo rũ lá, thảm thực bì dưới chân rừng cũng đã khô

Do thời tiết đang ở cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, gần 70.000 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên tuyến biên giới Tây Ninh đã bắt đầu héo rũ lá, thảm thực bì dưới chân rừng cũng đã khô do thiếu nước trầm trọng, nguy cơ xảy ra cháy lớn bất cứ lúc nào khi bắt lửa.

Trước tình hình trên, ngày 2/4 Ban Chỉ đạo Phòng chống cháy rừng của tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các Dự án rừng và các huyện biên giới có rừng tiếp tục thực hiện tốt phương án phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát xác định các khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao... để bố trí tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy, nhằm kịp thời ứng cứu khi xảy ra cháy rừng.

P. An