Tây Ninh khuyến cáo người dân hạn chế viếng, dự lễ tang để phòng Covid-19

10/06/2020 20:35

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra công văn khuyến cáo người dân hạn chế tối đa viếng, dự lễ tang để phòng chống Covid-19.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ảnh minh họa.

Ngày 10/6, UBND tỉnh Tây Ninh có công văn số 1192/UBND-VHXH triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Về lễ tang, hướng dẫn, tuyên truyền tới nhân dân khi gia đình có người tử vong phối hợp với ban tổ chức lễ tang thông tin cho các cơ quan, đoàn thể, họ hàng, bạn bè liên quan hạn chế tối đa người đến viếng, tham dự lễ tang bằng cách cử đại diện tham dự để tránh tập trung đông người theo quy định hiện hành.

Bố trí bàn đón tiếp và phát khẩu trang cho người tham dự lễ tang (trong trường hợp người tham dự không có khẩu trang). Bố trí nơi rửa tay có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các địa điểm thuận tiện cho người tham dự lễ tang. Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, nhà vệ sinh cùng với bản chỉ dẫn tại địa điểm tổ chức lễ tang. Có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp, đảm bảo theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang theo nội dung hướng dẫn Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tổ chức hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật y tế và phối hợp giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tuyên truyền thực hiện quy định hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang trong đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức tôn giáo; tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Bùi Tư