Tẩy sạch dioxin tại sân bay Đà Nẵng

19/10/2016 15:54

Sáng 18/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi động 2 Dự án tẩy sạch dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

tẩy sạch dioxin tại sân bay Đà nẵng
Dự án do cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện, mục tiêu xử lý 90.000m3 đất

Sáng 18/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khởi động giai đoạn 2 Dự án tẩy sạch dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Dự án do cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện, mục tiêu xử lý 90.000m3 đất, bùn nhiễm dioxin. Sau khi hoàn thành 50% khối lượng công việc (45.000m3 đất) vào tháng 5/2016, giai đoạn 2 được khởi động sẽ tiếp tục xử lý 45.000m3 đất còn lại đang nhiễm dioxin và chính thức tẩy sạch hoàn toàn dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào giữa năm 2017.

 >>> Xem thêm video:

Tấn Việt