TCT Đường sắt tăng vốn điều lệ lên 3.250 tỷ đồng

24/08/2017 16:56

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

tct Đường sắt tăng vốn điều lệ lên 3.250 tỷ đồng

Việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Đường sắt VN nhằm tăng vốn SXKD và đầu tư phương tiện

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ Tổng công ty Đường sắt VN giai đoạn 2017-2019 từ 2.268 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm là: Chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu so với vốn điều lệ đến 31/12/2016 là 452,4 tỷ đồng; Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2016 là 89,7 tỷ đồng và trích từ lợi nhuận sau thuế từ năm 2017 trở đi (khoảng 193 tỷ đồng); Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tổng công ty đến 31/12/2016 là 71,9 tỷ đồng; tăng vốn và tài sản gói EP thuộc Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1693/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2017 của Bộ GTVT là 155,58 tỷ đồng; chênh lệch giá ray chuyên dùng là 19,26 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát Tổng công ty Đường sắt VN quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn điều lệ được duyệt trên đây theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, báo cáo Thủ tướng, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, dự kiến năm 2017, doanh thu hợp nhất (bao gồm cả doanh thu nội bộ của các công ty cổ phần) đạt 7.851 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Trong đó, vận tải tăng trưởng từ 10-13%; các dự án về đầu tư phương tiện vận tải tăng trưởng khoảng 140%; về quản lý bảo trì KCHT đường sắt tăng trưởng 5%.

Xem thêm video:

Kỳ Nam