TCT Thăng Long đầu tư 2.000 tỷ đồng làm BOT giao thông

22/06/2015 11:37

Tổng công ty Thăng Long vừa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

tct thăng long đầu tư 2.000 tỷ đồng làm bot giao thông
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội

 Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thăng Long cho biết, năm 2014, kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông rất hạn chế, nhưng HĐQT và Ban tổng giám đốc, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

tct thăng long đầu tư 2.000 tỷ đồng làm bot giao thông
Ông Vũ Hồng Phương, Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long và các đại biểu tiến hành bỏ phiếu thông qua các chỉ tiêu và kế hoạch của Đại hội

 Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của công ty mẹ mà đại hội cổ đông giao. Trong đó, giá trị sản lượng đạt 2.830 tỷ đồng (vượt gần 800 tỷ đồng so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông); tổng doanh thu 2.240 tỷ đồng (vượt hơn 640 tỷ đồng). Thu nhập bình quân người lao động 6,5 triệu đồng người/tháng (vượt gần 1 triệu đồng).

Năm 2015, Tổng công ty Thăng Long sẽ hoàn thành dự án xây dựng chiến lược và hệ thống quản trị nhân sự theo thẻ điểm cân bằng BSC - TLG 1415 và đưa vào vận hành trong quý 3, đồng thời tập trung vận hành hệ thống đánh giá nhân sự để nâng cao năng suất lao động. Cùng đó, Tổng công ty Thăng Long tiếp tục đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 tỷ đồng.

Hà Thanh Oai