Techcombank đạt lợi nhuận gần 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 96%

17/04/2017 05:03

Năm 2017, ngân hàng tập trung thúc đẩy tăng trưởng, kiến tạo thành công mới với trụ cột “khách hàng là trọng tâm”.

techcombank đạt lợi nhuận gần 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 96%

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 trong đó xác định khách hàng là trọng tâm

Lợi nhuận tăng, nợ xấu giảm 

Ngày 15/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết hoạt động năm 2016 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị ngân hàng.

Theo báo cáo trình Đại hội, năm 2016, kết quả kinh doanh của Techcombank khá ấn tượng: Lợi nhuận trước thuế của toàn ngân hàng đạt 3.997 tỷ đồng, tăng 96,2% so với năm 2015 và đạt 113% kế hoạch; Tổng huy động vốn 173.449 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2015 và đạt 101% kế hoạch; Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2016 đạt 159.010 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2015 và đạt 100% kế hoạch.

techcombank đạt lợi nhuận gần 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 96%

Năm 2016, lợi nhuận của Techcombank tăng hơn 96% so với năm 2015; nợ xấu giảm

Đại hội cổ đông Techcombank thành công tốt đẹp, khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối, bao gồm: Thống nhất dành toàn bộ lợi nhuận của năm 2016 để tiếp tục tập trung nguồn lực vì sự phát triển dài hạn của Ngân hàng, tạo ưu thế tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên thị trường, từ đó gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và tạo giá trị tăng thêm của mỗi cổ phiếu. Nhất trí tăng vốn điều lệ của Techcombank thông qua hình thức chào bán cổ phần. Đây là bước đi cần thiết nhằm giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả của ngân hàng và cho phép thực hiện thành công chiến lược phát triển của Techcombank.

Các chỉ tiêu khác cũng tích cực: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2016 đạt 13,12% cao hơn mức 9% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giảm từ 1,67% vào năm 2015, xuống còn 1,57%. “Techcombank là một trong số các Ngân hàng TMCP dẫn đầu về vốn chủ sở hữu hợp nhất với 22.428 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu chuyển đổi mà các trái chủ đã cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu. Thế mạnh này tạo cho Ngân hàng nền tảng vững chắc, đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2 và quy định của Ngân hàng Nhà nước về vốn”, báo cáo nhấn mạnh.

Khách hàng là tâm điểm thành công

Tiếp nối những thành công của năm 2016, Techcombank trong năm 2017 sẽ kiên định với quan điểm “Khách hàng là tâm điểm của thành công” và tiếp tục mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện. Qua đó, từng bước xây dựng diện mạo mới của Techcombank trong năm 2017 và xa hơn nữa, trở thành ngân hàng ở vị thế dẫn dắt trong ngành ngân hàng nội địa, cạnh tranh sòng phẳng với các ngân hàng trong khu vực và quốc tế.

Hướng tới 2017, Techcombank đặt ra một số chỉ tiêu tài chính chính cụ thể với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.020 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Tổng tài sản đạt 279.017 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. Tổng huy động vốn đạt 227.133 tỷ đồng , tăng trưởng 31%. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm đạt 181.067 tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Nợ nhóm 3-5 đưa về mức thấp hơn 2%.

Ngân hàng xác định tiếp tục tăng tỉ trọng phục vụ các nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (phân khúc USME & SME)  theo định hướng của chính phủ với mong muốn góp phần vào tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Thảo Nguyên