Tết Quý Mão 2023, trong khi nhà nhà, người người sum vầy, đoàn viên đón Xuân, thì những người lính Tiểu đoàn 185 thuộc Trung đoàn 213 Phòng không – không quân cùng các thiết bị vẫn căng "mắt thần" dõi lên trời cao không để Tổ quốc bị bất ngờ từ các tình huống trên không.
Tết Quý Mão 2023, trong khi nhà nhà, người người sum vầy, đoàn viên đón Xuân, thì những người lính Tiểu đoàn 185 thuộc Trung đoàn 213 Phòng không – không quân cùng các thiết bị vẫn căng "mắt thần" dõi lên trời cao không để Tổ quốc bị bất ngờ từ các tình huống trên không.
Quang Minh