Công tác giao ban, hội chẩn tại Bệnh viện số 2 được tổ chức trực tuyến thường xuyên và đột xuất khi có diễn tiến mới trong phác đồ.
Công tác giao ban, hội chẩn tại Bệnh viện số 2 được tổ chức trực tuyến thường xuyên và đột xuất khi có diễn tiến mới trong phác đồ.
Quang Minh