"Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ", Bệnh viện số 2 đã triển khai tốt các biện pháp điều trị và phòng dịch bệnh ngay trong dịp Tết.
"Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ", Bệnh viện số 2 đã triển khai tốt các biện pháp điều trị và phòng dịch bệnh ngay trong dịp Tết.
Quang Minh