Bệnh viện Phổi Quảng Ninh - nơi đặt Bệnh viện số 2 của tỉnh là một trong những địa điểm làm nhiệm vụ thu dung, điều trị "F0" và cách ly, theo dõi những người nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19 của toàn tỉnh.
Bệnh viện Phổi Quảng Ninh - nơi đặt Bệnh viện số 2 của tỉnh là một trong những địa điểm làm nhiệm vụ thu dung, điều trị "F0" và cách ly, theo dõi những người nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19 của toàn tỉnh.
Quang Minh