Ở nơi này, hiện có gần 30 bệnh nhân mắc Covid-19, cùng hơn 240 trường hợp F1 đang được điều trị và theo dõi sức khỏe.
Ở nơi này, hiện có gần 30 bệnh nhân mắc Covid-19, cùng hơn 240 trường hợp F1 đang được điều trị và theo dõi sức khỏe.
Quang Minh