Một sản phụ là trường hợp "F2" đã sinh đôi an toàn lúc hơn 23 giờ đêm Giao thừa tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh trong niềm vui vỡ oà của cả bệnh viện và gia đình.
Một sản phụ là trường hợp "F2" đã sinh đôi an toàn lúc hơn 23 giờ đêm Giao thừa tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh trong niềm vui vỡ oà của cả bệnh viện và gia đình.
Quang Minh