Tết vui của những người làm dịch vụ hàng hóa hàng không

30/01/2017 08:10

Công việc trên thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng nó chỉ đúng với những ai có kinh nghiệm trong nghề.

Tư Doãn