Thẩm định 204 hồ sơ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

05/03/2019 16:38

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thẩm định 204 hồ sơ quy hoạch Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, chuẩn bị nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thẩm định 204 hồ sơ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII 1
Ảnh minh hoạ

Tại hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa diễn ra, Chánh văn phòng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trọng Hưng cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt một số kết quả tích cực.

Cụ thể, đã tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tiến hành tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân; phát huy tính tự giác, khách quan, dân chủ.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh uy tín, chất lượng đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, là cơ sở để cấp ủy các cấp sắp xếp, bố trí cán bộ.

Ông Hưng cũng cho biết ngành đã thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch gắn với công tác cán bộ như việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố không là người địa phương.

Đặc biệt, toàn ngành đã tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với hàng nghìn lượt cán bộ, trong đó có 48 trường hợp cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan, thẩm định 204 hồ sơ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, chuẩn bị nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thẩm định 204 hồ sơ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII 2
Ông Hoàng Trọng Hưng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức T.Ư

Chánh Văn phòng Ban Tổ chức T.Ư cũng cho biết, ngành đã tham mưu cấp uỷ nắm chắc tình hình chính trị hiện nay, phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và quy hoạch cán bộ. Theo đó, đã thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Riêng đối với cán bộ diện Trung ương quản lý, đã thẩm định 28 trường hợp đang công tác tại các địa phương, đơn vị.

Trong số này, ông Hưng cho biết có một người bị xem xét, không chỉ định vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh do không đảm bảo tiêu chuẩn; 15 trường hợp phải tiếp tục xác minh, bổ sung hồ sơ thiếu, chưa đúng theo quy định phục vụ công tác bổ nhiệm, chỉ định, phê duyệt quy hoạch cán bộ; 3 người khác cũng cần hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ về bảo vệ chính trị nội bộ theo theo quy định hiện hành...

Theo Chánh văn phòng Ban Tổ chức T.Ư, đơn vị này đang tập trung hoàn thiện Đề án tổng kết chỉ thị số 36 và hướng dẫn số 26 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tham mưu cấp ủy kiện toàn nhân sự còn khuyết, thiếu để đảm bảo ổn định bộ máy, chuẩn bị nhân sự một bước cho Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Về tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ông Hưng cho hay, một số ban tổ chức tỉnh, thành ủy đã tham mưu với ban thường vụ thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, một số địa phương đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý; kịp thời tham mưu cấp ủy kiện toàn nhân sự còn khuyết, thiếu để đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo ông Hưng, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã khảo sát và làm việc về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Tây Ninh... và một số bộ, ngành Trung ương...

Anh Thư