Tham mưu sai, 5 sở ngành ở Thanh Hóa bị Chủ tịch tỉnh kiểm điểm

31/05/2019 17:24

5 sở, ngành ở Thanh Hóa bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc tham mưu dự án nhà ở.

Tham mưu sai, 5 sở ngành ở Thanh Hóa bị Chủ tịch tỉnh kiểm điểm 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa là một trong 5 sở, ngành bị Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vì tham mưu sai luật dự án

Liên quan dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại tại số 19 Lê Hữu Lập tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng có công văn số 6037/UBND-THKH chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Công Thương và Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại tại số 19 Lê Hữu Lập tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa chưa phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, dẫn đến việc Chủ tịch UBND tỉnh phải bãi bỏ Quyết định số 4914/QĐ-UBND (Quyết định này do Chủ tịch tỉnh ký ngày 7/12/2018 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại tại số 19 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa).

Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại tại số 19 Lê Hữu Lập do Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH làm chủ đầu tư. Diện tích đất thực hiện dự án là 1.125,3m2 với tổng vốn đầu tư là 14,631 tỷ đồng.

Quyết định số 4914/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa được ban hành trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Công thương, UBND Tp. Thanh Hóa). Một tuần sau khi Quyết định số 4914/QĐ-UBND được ban hành, Sở TN&MT bất ngờ có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét lại việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại cho Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH.

Theo Sở TN&MT, dự án này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, thời gian trước đó, khi tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án trên của Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH, Sở TN&MT đã đồng ý chấp thuận.

Sai phạm của chủ đầu tư chỉ bị phát hiện khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở TN&MT phối hợp làm việc với kiểm toán Nhà nước về tình hình quản, lý sử dụng đất trước, trong và sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 4914/QĐ-UBND. Lý do bãi bỏ là "dự án không đủ điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai".

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tư pháp và các ban ngành liên quan, trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của các Sở, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo lại Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 5/6/2019.

Phúc Tuấn