Tháng 10 khởi công tuyến tránh TP. Long Xuyên

28/05/2021 16:32

Trong tháng 10 sẽ khởi công một số gói thầu của tuyến tránh TP. Long Xuyên, các gói thầu khác cũng khởi công trong năm 2021.

Tháng 10 khởi công tuyến tránh TP. Long Xuyên 1

Bình đồ dự án tuyến tránh TP. Long Xuyên, dự án sẽ được khởi công vào tháng 10 và hoàn thành vào năm 2023.

Ngày 28/5, lãnh đạo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, sau thời gian dài triển khai thủ tục lựa chọn Tư vấn theo chính sách của nhà tài trợ ADB, ngày 27/5, Bộ GTVT đã chấp thuận kết quả lựa chọn Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và giám sát. Đơn vị được lựa chọn là Liên danh Nippon Koei Co., Ltd (Nhật Bản), Nippon Koei Vietnam International Co., Ltd, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (TEDI South), Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hưng Nghiệp.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên đi qua địa phận tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ được đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam do Bộ GTVT làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm đại diện chủ đầu tư.

Dự án dài khoảng 15,3 km, quy mô đầu tư là công trình giao thông đường bộ cấp II, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới B=12m. Tổng mức đầu tư 2.107 tỷ đồng. Thời gian thực hiện khởi công năm 2021 và hoàn thành năm 2023.

Hiện nay, Ban QLDA Mỹ Thuận đã yêu cầu Tư vấn này triển khai ngay công tác chuẩn bị, tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình duyệt vào tháng 8/2021. Sau đó sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp theo quy định của nhà tài trợ ADB.

Hiện nay, công tác GPMB qua địa phận tỉnh An Giang khoảng 13km đã hoàn thành được 95%, còn GPMB qua địa phận Cần Thơ khoảng 2,3km đang triển khai thủ tục đền bù.

Lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết sẽ khởi công một số gói thầu xây lắp của dự án vào cuối tháng 10/2021, các gói thầu còn lại sẽ khởi công trong năm 2021 và hoàn thành dự án vào năm 2023 như chỉ đạo của Bộ GTVT.

Phan Tư