Tháng 10 thi tuyển Cục trưởng Đường thủy nội địa VN

20/08/2014 09:44

Bộ GTVT vừa có Thông báo  về việc thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN. Theo đó, ứng viên dự thi phải có 5 năm công tác trong ngành lĩnh vực có liên quan, trong đó có ít nhất 3 năm làm quản lý.

Bộ GTVT vừa có Thông báo về việc thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN. Theo đó, ứng viên dự thi phải có 5 năm công tác trong ngành lĩnh vực có liên quan, trong đó có ít nhất 3 năm làm quản lý.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Chương trình hành động của ứng viên phải đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ứng viên Cục trưởng Đường thủy phải có 5 năm kinh nghiệm 

Thông báo nêu rõ, ứng viên dự thi phải là công dân Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời hạn 3 năm liền kề trước năm tổ chức thi tuyển; 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ

Ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành trong lĩnh vực đường thủy nội địa hoặc hàng hải; Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên. Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp trở lên; Đạt trình độ C hoặc tương đương trở lên một trong các ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp, Nga, Trung; sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng; Có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý (quản lý đơn vị hoặc quản lý nhà nước) trong lĩnh vực đường thủy nội địa hoặc hàng hải.

Trường hợp đặc biệt, nếu người đăng ký dự thi chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngạch công chức theo quy định, Ban Cán sự đảng Bộ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc cho phép dự thi; nếu được dự thi và trúng tuyển, được bổ nhiệm thì phải hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu trong nhiệm kỳ được bổ nhiệm theo quy định.

Tân Cục trưởng phải có giải pháp tối ưu huy động vốn xã hội hoá đầu tư kết cấu hạ tầng đường thuỷ

Thông báo cũng nêu rõ, trong vòng 60 phút, người dự thi tuyển phải tập trung bảo vệ Chương trình hành động về các nội dung chính: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; phân tích những ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đường thủy nội địa; Đưa ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể trong công tác quản lý nhà nước của Cục Đường thủy nội địa VN mà trọng tâm là việc đưa ra những mục tiêu, giải pháp hiệu quả để huy động nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa cho công tác xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ứng viên phải phân tích những ưu điểm và hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đường thủy nội địa

Cũng như cuộc thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vận tải vừa tổ chức trước đó, ứng viên sau khi hoàn tất phần bảo vệ chương trình hành động sẽ phải trả lời câu hỏi của các thành viên Ban Giám khảo trong khoảng thời gian tối đa 180phút/người dự thi. 

T.B