Tháng 5/2015: 6 trung tâm có đăng kiểm viên bị đình chỉ hoạt động

27/05/2015 05:31

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN ký quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên (ĐKV) có thời hạn đối với 9 ĐKV.

tháng 5/2015: 6 trung tâm có đăng kiểm viên bị đình chỉ hoạt động
 

Chiều 26/5, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN ký quyết định đình chỉ chức danh đăng kiểm viên (ĐKV) có thời hạn đối với 9 ĐKV thuộc các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại: Lạng Sơn, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa và Hà Nội. Đó là các ĐKV: Hà Anh Đức (Trung tâm  đăng kiểm 9801S - Bắc Giang), Lý Hoài Nam (Trung tâm đăng kiểm 1201S - Lạng Sơn), Phan Thanh Hà (Trung tâm Đăng kiểm 4302S - Đà Nẵng); Võ Quốc Lĩnh (Trung tâm Đăng kiểm 9201S - Quảng Nam), Hoàng Tuấn Anh và Phan Văn Tài (Trung tâm Đăng kiểm 2907D - Hà Nội); Nguyễn Lệnh Hiếu, Vũ Minh Ngọc và Bùi Lê Cường (Trung tâm đăng kiểm 3603D - Thanh Hóa).

Nguyên nhân do trong tháng 5, đoàn kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm VN thực hiện công tác phúc tra kiểm định phương tiện, đã phát hiện các ĐKV nói trên có hành vi đánh giá, kết luận sai tình trạng kỹ thuật của các phương tiện vừa hoàn tất thủ tục kiểm định.

Liên quan đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D (Hà Nội) và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D (Thanh Hóa), do có ĐKV bị đình chỉ nên không đủ nhân lực hoạt động cả hai dây chuyền tại mỗi đơn vị. Do đó, Cục Đăng kiểm VN yêu cầu hai đơn vị này chỉ được hoạt động một dây chuyền kiểm định cho đến khi bổ sung đủ nguồn nhân lực theo quy định. 

Hồng Xiêm