Tháng 6, bệnh viện khám bệnh theo số thứ tự

28/02/2015 14:32

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm nay mà Bộ Y tế đề ra nhằm cải cách thủ tục

tháng 6, bệnh viện khám bệnh theo số thứ tự
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, đến tháng 6/2015, tất cả các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến T.Ư phải áp dụng hệ thống phát số thứ tự khám bệnh tự động tại các Khoa khám bệnh nhằm hạn chế tình trạng chen ngang, đảm bảo công bằng và giảm thời gian chờ đợi của người dân. 

Các bệnh viện bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho bệnh nhân, tiếp tục bố trí ngân sách và sử dụng 15% số tiền khám bệnh thu được để đầu tư, nâng cấp khu vực khám bệnh, tăng thêm bàn khám, buồng khám, máy móc, trang thiết bị để giảm thời gian khám, thời gian lấy kết quả xét nghiệm, chiếu chụp của người bệnh, cải tạo mở rộng, tăng thêm số giường bệnh để giảm nằm ghép.

Q.A