Tháng 7, huy động hơn 23 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

04/08/2014 17:59

Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm đều giảm so với tháng trước...

Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội cho biết, trong tháng 7, thị trường sơ cấp huy động được 23.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 7 đã tăng 16% so với tháng 6.

Tháng 7, Sở cũng tổ chức 5 phiên đấu thầu, huy động được 23.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 96,6%). Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 22.950 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 250 tỷ đồng.

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,25 - 5,37%/năm, 3 năm trong khoảng 5,68-6,20%/năm, 5 năm trong khoảng 6,68-7,04%/năm, 10 năm là 8,48%/năm. So với tháng 6, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 0,38%/năm, 3 năm giảm 0,05%/năm, 5 năm giảm 0,19%/năm và 10 năm giảm 0,22%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, tháng 7, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 558 triệu trái phiếu. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 193 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19,8 nghìn tỷ đồng.
 

Cao Sơn