Tháng 7 trình Bộ Công thương phương án CPH PV Power

22/06/2016 17:47

Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty sẽ trình phương án CPH để Bộ Công thương thông qua trong tháng 7 tới.

Keyword đầu tiên có dấu

Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty sẽ trình phương án CPH để Bộ Công thương thông qua trong tháng 7 tới.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ trình phương án CPH này lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8. PV Power cho biết, để đẩy nhanh tiến độ triển khai CPH, PV Power đang tập trung phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để phấn đấu hoàn thành xác định giá trị DN và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý II/2016, đảm bảo thực hiện công bố giá trị DN trong tháng này.

Cũng trong tháng 6, Tổng công ty hoàn thành việc lập danh sách lao động thường xuyên, xây dựng phương án sắp xếp lao động, xác định số lượng cổ phần bán ưu đãi và hoàn thành việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh 5 năm sau CPH. Trước đó, trong tháng 5, PV Power đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách CPH cho toàn thể CBCNV.

N.Dương