Tháng 8, Việt Nam tiếp tục xuất siêu

04/09/2014 13:38

Theo Bộ Công thương, Việt Nam tiếp tục xuất siêu với kim ngạch xuất khẩu của cả nước tăng thêm 12 tỷ USD (tăng 14,1% so với cùng kỳ). 

TIN LIÊN QUAN


Cơ cấu hàng xuất khẩu đa dạng, kim ngạch xuất khẩu tất cả các nhóm hàng đều đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: Nhóm hàng công nghiệp chế biến có mức tăng trưởng cao nhất (tăng 15,1% so với cùng kỳ, tương đương với 9,2 tỷ USD); Nông lâm thủy sản tăng 11,8%...

Quỳnh Anh