Tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch): Những điều kiêng kỵ