Thắng lợi của đối ngoại đa phương

30/08/2014 09:49

Trước sự phản ứng quyết liệt, hợp lý, hợp tình của Việt Nam cùng với sự ủng hộ rộng rãi của dư luận quốc tế, ngày 15/7/2014 Trung Quốc đã phải di chuyển giàn khoan Haiyang Shiyou 981...