Thanh Hoá bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội, người có phiếu cao nhất đạt gần 98%

28/05/2021 17:47

Tỉnh Thanh Hóa đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XV, người trúng cử có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 97,72%, thấp nhất đạt 81,17%.

Thanh Hoá bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội, người có phiếu cao nhất đạt gần 98% 1

Hội nghị công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII

Chiều ngày 28/5, Ủy Ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND khóa XVIII.

Theo Ủy Ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 2.631.533 cử tri/6.238.256 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,75%, là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, các huyện như: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, tỉnh Thanh Hóa đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu tập trung, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ (người trúng cử có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 97,72%, thấp nhất đạt 81,17%).

Tuy nhiên, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chưa được công bố.

Theo Ủy Ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, trong số 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, người đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 99 %, thấp nhất là 79,69%.

Trong đó, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XIV có số phiếu đạt tỷ lệ 96,32%.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có số phiếu đạt tỷ lệ 96, 16%.

HĐND cấp huyện đã bầu được 918/920 đại biểu, thiếu 2 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu gồm Quảng Xương (1 người) và huyện Thiệu Hóa (1 người) nhưng không phải tổ chức bầu cử thêm do đơn vị bầu cử đã bầu đủ số 2/3 số đại biểu được bầu.

HĐND cấp xã đã bầu được 13.140/13.269 đại biểu, thiếu 129 đại biểu. Trong đó có 125 đơn vị bầu cử bầu thiếu, 10 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu thêm do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban ban bầu cử tỉnh cho biết: Đối với những đơn vị bầu thiếu đại biểu, tỉnh đã có kế hoạch tổ chức bầu bổ sung vào ngày 30/5 tới.

Phúc Tuấn