Thanh Hóa điều động, luân chuyển 10 cán bộ

13/07/2018 09:39

Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định điều động, luân chuyển 10 cán bộ trên địa bàn.

Thanh Hóa điều động, luân chuyển 10 cán bộ 1

Tỉnh ủy Thanh Hóa

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ký Quyết định số 2456-QĐ/TU chỉ định ông Đinh Xuân Hướng - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Như Thanh bầu giữ chức chủ tịch UBND huyện này nhiệm kỳ 2016-2021.

Chỉ định ông Lê Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ định ông Mai Nhữ Thắng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Nông Cống, giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Nông Cống bầu chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Chỉ định ông Phạm Đình Minh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Thạch Thành bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngoài ra, chỉ định ông Lương Tất Thắng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư TP Sầm Sơn, giới thiệu ứng cử để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng quyết định cho ông Trần Duy Bình thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin truyền thông, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2015-2020. 

Mặt khác, về phía UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm 3 chủ tịch UBND huyện đi giữ các chức vụ khác.

Cụ thể, ông Trần Văn Thuấn - Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Trinh - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và ông Hà Văn Ca, Phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa được điều động làm Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lang Chánh.

Truyền hình giao thông:

Phúc Tuấn