Thanh Hóa thu hồi loạt quyết định bổ nhiệm "vội" của GĐ Sở NN&PTNT

16/06/2018 06:40

Nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa bổ nhiệm, cân nhắc.

Thanh Hóa thu hồi loạt quyết định bổ nhiệm

Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa

Sau khi có thông tin phản ánh về việc trước khi nghỉ hưu, ông Lê Như Tuấn - nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã ký nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ sai quy trình, Sở nội vụ Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, qua kiểm tra, xác minh của Sở Nội vụ Thanh Hóa đã chỉ rõ: Việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bình - Phó Trưởng phòng Dịch hại cây lâm nghiệp thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật khi chưa có trong quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên, đang là viên chức là chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng trạm Thú y thành phố Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y khi chưa có trong quy hoạch chức danh Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y, chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên trở lên, đang là viên chức là chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Văn Chất - chuyên viên Phòng trồng trọt, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng trồng trọt Sở NN7PTNT, chưa được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở là chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Phòng trồng trọt giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật trước đó bị kỷ luật vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; quy trình bổ nhiệm không đảm bảo đúng theo Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh.

Ngoài các trường hợp nêu trên, trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa  bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên theo Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT đã chủ động rà soát và cử số công chức, viên chức nêu trên đi học chương trình trung cấp hoặc cao cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định. 

Để xử lý, khắc phục vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức, viên chức tại Sở NN&PTNT Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu, quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý phòng, ban, đơn vị trực thuộc không đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn. 

Đồng thời, thu hồi, bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm và quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật; bà Lê Thị Bình giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật;  bà Nguyễn Thị Lan giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y;  ông Trịnh Văn Chất giữ chức vụ Phó Trưởng phòng trồng trọt. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo Sở NN&PTNT và công chức có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017.

Truyền hình giao thông:

Phúc Tuấn