Thanh Hóa "thúc" nhà đầu tư dự án CHK Thọ Xuân

10/12/2014 11:23

Ngày 10/12, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa ra thông báo kết luận về việc thực hiện dự án đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn.

Thanh Hóa
Lễ khởi công dự án BT đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi cảng Nghi Sơn được khởi công vào hôm 29/8 vừa qua

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án BT đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn được khởi công đến nay đã gần 3 tháng nhưng tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa xong, chưa ký hợp đồng tín dụng; công tác lựa chọn nhà thầu, khảo sát thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn thành; GPMB chậm (mới kiểm kê được 14,64km/65,91km và áp giá đền bù 11,55km/65,91km) làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư chưa quyết liệt bám sát các cơ quan và các đơn vị của tỉnh, sự phối hợp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư chưa chặt chẽ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn (Tiểu dự án 1) theo hình thức BT do liên doanh ba nhà thầu Tổng công ty CP ĐTXD&TM Miền Trung, Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng và công ty CP Tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi làm nhà đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án là 4.598 tỷ đồng, bắt đầu thi công từ 2014 đến năm 2017 và thời gian hoàn vốn từ năm 2018 đến 2020.

Trước thực trạng trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn yêu cầu Sở GTVT Thanh Hóa phối hợp với sở, ngành liên quan trong tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục dự án BT; hàng tháng kiểm tra và tổng hợp công tác GPMB, tiến độ dự án và giám sát năng lực các đơn vị tham gia dự án.

Sở cũng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu danh sách các cán bộ để tiến hành thành lập ban chỉ đạo GPMB cho dự án. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến biện pháp kiểm soát xe tải trọng tham gia vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công, đảm bảo không gây hư hỏng đường của địa phương.

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với nhà đầu tư đôn đốc các bộ ngành có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Hợp đồng ký tắt và trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu Liên danh nhà đầu tư dự án BT chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của tỉnh và các bộ, ngành Trung ương để giải trình đầy đủ, sớm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng tín dụng. Đối với các gói thầu không tự thực hiện, nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo các nhà thầu, kèm theo hồ sơ năng lực, kết quả đánh giá lựa chọn gửi Sở GTVT trước khi nhà đầu tư quyết định chọn nhà thầu.

Nhà đầu tư lập kế hoạch thi công cho từng đoạn tuyến, giao Sở GTVT chủ trì thẩm tra báo cáo UBND tỉnh. Trong khi chưa ký hợp đồng tín dụng, yêu cầu chuẩn bị đủ nguồn vốn để cấp cho các huyện chi trả bồi thường GPMB. Tập trung huy động nhân lực, máy và thiết bị thi công trước ngày 10/12.

Trong quá trình thi công, nhà đầu tư làm việc cụ thể với chính quyền địa phương trong việc sử dụng các tuyến đường của địa phương chuyển vật liệu phục vụ thi công, đường vận chuyển đổ đất thải có cam kết trách nhiệm hoàn trả sau khi dự án hoàn thành.

Các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, Tĩnh Gia, Như Thanh cũng phải chủ động triển khai thực hiện các bước GPMB theo thẩm quyền.

Phúc Tuấn