Thanh Hóa: Yêu cầu kiểm điểm, xử lý hàng loạt cán bộ ở Nga Sơn vì sao?

03/03/2021 19:32

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận về những vi phạm liên quan đến việc sử dụng ngân sách, đầu tư công, khiếu nại tố cáo...

Thanh Hóa: Yêu cầu kiểm điểm, xử lý hàng loạt cán bộ ở Nga Sơn vì sao? 1

UBND huyện Nga Sơn qua thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, đầu tư công

Chiều 3/3, trao đổi với Báo Giao thông, ông Mai Văn Quang, Chánh văn phòng UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Thanh tra và Luật Phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng ngân sách tại huyện Nga Sơn thì UBND huyện đã yêu cầu các phòng, cán bộ liên quan kiểm điểm, để có hình thức xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, cuối tháng 12/2020, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận, chỉ ra hàng loạt vi phạm xảy ra trên địa bàn huyện Nga Sơn. Trong đó, qua kiểm tra hồ sơ quản lý, chi đầu tư xây dựng cơ bản tại 12 công trình, dự án do huyện, xã làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm như: chủ đầu tư không lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư về khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra dự toán, thiết kế; Nhiều công trình vượt tổng mức nhưng không thực hiện phê duyệt điều chỉnh lại chủ trương đầu tư...

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế hạ tầng - UBND huyện Nga Sơn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại 4/12 công trình không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 104, Nghị định số 63/2014 (Công trình Trung tâm thể dục thể thao xã Nga Liên; Công trình Trung tâm văn hoá thể thao xã Nga Thuỷ; Công trình cải tạo nâng cấp đường Nga Trường đi Nga Thiện; Công trình Trung tân thể dục thể thao xã Nga Tiến)...

Tổng giá trị sai phạm tại 12 công trình gần 800 triệu đồng, trong đó, thu hồi, nộp về ngân sách được 200 triệu đồng; Xử lý giảm trừ khi quyết toán đối với 6/12 công trình với số tiền 567 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm nêu trên là trách nhiệm quản lý, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn phụ trách lĩnh vực được phân công. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, thủ trưởng các đơn vị và kế toán ngân sách các đơn vị được thanh tra.

Được biết, hiện có 12 tập thể, 31 cá nhân phải kiểm điểm trách nhiệm, trong đó có ông Trần Ngọc Quyết, nguyên Chủ tịch UBND huyện (hiện là Phó Bí thư huyện Nga Sơn); ông Đỗ Ngọc Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện và các trưởng phòng: Thanh tra, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ; Giám đốc Ban quản lý dự án huyện, Giám đốc Trung tâm văn hóa và hàng loạt Chủ tịch xã, kế toán xã có liên quan.

Phúc Tuấn