Thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về giá cước vận tải

13/11/2014 10:48

Các doanh nghiệp vận tải có thị phần lớn tại các địa phương sẽ được mời tham dự và báo báo cáo một số nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (năm 2012 đến 2014)...

Thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về giá cước vận tải 1
Ảnh minh họa

Tại buổi làm việc, đoàn công tác sẽ yêu cầu Sở Tài chính báo cáo: Kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Báo cáo kết quả thực hiện kê khai giá cước vận tải ô tô tại địa phương (năm 2012 đến 2014); Báo cáo tình hình triển khai công văn số 16176/BTC-QLG ngày 6/11/2014 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu địa phương mời một số doanh nghiệp vận tải có thị phần lớn tại địa phương tham dự. Đồng thời, các doanh nghiệp chuẩn bị báo báo cáo một số nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm (năm 2012 đến 2014), gồm: Doanh thu, chi phí (trong đó báo cáo cụ thể chi phí nhiên liệu), lợi nhuận trước thuế của 3 năm trên cơ sở báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đã được quyết toán, kiểm toán; Giá thành vận tải tại thời điểm hiện nay, tác động của giá xăng dầu đến giá thành vận tải của doanh nghiệp; Kế hoạch điều chỉnh giá cước vận tải trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng giảm.

Ngoài giá cước vận tải, đoàn kiểm tra liên ngành cũng kiểm tra giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tại các cuộc làm việc, đoàn sẽ yêu cầu Sở Tài chính báo cáo tình hình thực tế 6 tháng triển khai thực hiện công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương.

Nội dung báo cáo gồm: Xác định giá tối đa, đăng ký giá, kiểm tra niêm yết giá; Báo cáo tác động diễn biến giá nguyên liệu sản xuất sữa đối với thị trường sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong nước trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi về diễn biến giá cả nhập khẩu; Phối hợp với đoàn công tác của Bộ Tài chính kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Thời kỳ kiểm tra là từ tháng 6 đến tháng 11/2014.

C.S