Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu

20/03/2014 06:44

Ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.

Ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.  
 

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1


Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ; Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả địa phương do Phó Chủ tịch làm Trưởng ban với thành phần phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

P.V