Thành lập Công ty An ninh hàng không trong quý I/2018

12/12/2017 11:32

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại buổi họp bàn phương án thành lập doanh nghiệp an ninh hàng không...

Thanh Bình