Thành lập Công ty Đường sắt đô thị số 1 TP HCM

04/12/2015 14:51

Ngày 4/12, Chủ tịch UBND TP HCM công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1.

Keyword đầu tiên có dấu
Chủ tịch UBND TP HCM vừa ký Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 

Theo đó, công ty này sẽ có tên giao dịch quốc tế là: Ho Chi Minh City Urban Railways No.1 Company Limited; Tên viết tắt là: HURC1. Trụ sở chính của công ty tại số 29 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP HCM. Công ty thuộc loại hình TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, thời gian hoạt động 99 năm kể từ ngày có Quyết định thành lập.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP HCM tại thời điểm thành lập là 14 tỷ đồng. Chức năng của công ty là đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại công ty và chịu trách nhiệm về việc bảo toàn và phát triển số vốn được giao; Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng hệ thống đường sắt đô thị và các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề được phê duyệt.

Nhiệm vụ của công ty là chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho triển khai quản lý vận hành và bảo dưỡng dự án đường sắt đô thị hoàn thành chuyển giao; Quản lý vận hành khai thác; Nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định, cơ chế, chính sách, phương án quản lý kinh doanh… để thống nhất chỉ đạo về quản lý và điều hành, từng bước đưa công ty đi vào ổn định và phát triển; Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về kinh doanh vận tải hành khách công cộng; Đầu tư, quản lý và điều hành hệ thống vận tải hành khách, trang thiết bị phương tiện. Quản lý sử dụng nguồn lao động, tiền lương và tổ chức công tác cán bộ, nhân sự của công ty. Sửa chữa thiết bị xe chuyên dùng phục vụ đường sắt đô thị; Quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện, thiết bị phụ tùng…

Về ngành nghề kinh doanh, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP HCM được kinh doanh vận tải hành khách đường sắt đô thị, kết cấu hạ tầng, xếp dỡ hàng hóa, lưu kho, bảo quản; Lắp ráp, hoán cải, phục hồi phương tiện giao thông đường sắt; Kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải đường sắt, dịch vụ giao nhận hàng hóa; Sửa chữa máy móc thiết bị chuyên ngành, khai thác kết cấu hạ tầng…

Các xí nghiệp vận hành, bảo dưỡng trực thuộc công ty sẽ được thành lập theo từng giai đoạn phù hợp với tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng các tuyến đường sắt đô thị.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn, thực hiện theo Quyết định.

Mai Huyên