Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Tết nguyên đán

11/01/2017 14:23

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

thành lập đoàn kiểm tra liên ngành attp tết nguyên đán

Lực lượng chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh vừa ký ban hành Quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra VSATTP trong dịp tết Nguyên đán.

Kể từ ngày 12/1/2017 đến ngày 15/2/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP có nhiệm vụ nắm bắt thực trạng về công tác chỉ đạo, việc triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP; công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định, kiến thức ATTP; công tác thanh kiểm tra ATTP trong dịp Tết nguyên đán;

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP trong SXKD, chế biến, dịch vụ ăn uống và nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật .

Xem thêm video: Cục ATTP vào cuộc vụ nước ngọt siêu bẩn Đinh Nguyên

Ngoài ra, Đoàn  tập trung kiểm tra bảo đảm chất lượng sản phẩm, việc chấp hành quy định về quảng cáo, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc; điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Kiểm tra việc sử dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu trong sản xuất, chế biến thực phẩm; xử lý nghiêm, kịp thời hoặc kiến nghị các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Mai Nguyễn