Thành lập thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

27/09/2019 16:23

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập Tx. Sa Pa (Lào Cai); Tx. Kinh Môn (Hải Dương) và 4 phường thuộc Tx. Đông Triều (Quảng Ninh).

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành 3 Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Lào Cai.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 thành lập thị xã (Tx.) Sa Pa trên cơ sở toàn bộ 681,37 km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 81.857 người của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Thị xã Sa Pa có thêm 6 phường: Cầu Mây, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Phan Xi Păng, Sa Pa, Sa Pả và 6 xã: Hoàng Liên, Liên Minh, Mường Bo, Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Bình. Điều chỉnh địa giới đối với xã Trung Chải.

Sau khi thành lập, Tx. Sa Pa có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường: Cầu Mây, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Phan Si Păng, Sa Pa, Sa Pả và 10 xã: Bản Hồ, Hoàng Liên, Liên Minh, Mường Bo, Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Van, Thanh Bình, Trung Chải;

Tỉnh Lào Cai có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 162 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 136 xã, 18 phường và 08 thị trấn.

Cùng với việc thành lập Tx. Sa Pa, Nghị quyết cũng quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Tx. Sa Pa trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sa Pa.

Theo Nghị quyết số 768, Tx. Kinh Môn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 165,33 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 203.638 người của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tx. Kinh Môn được thành lập thêm 14 phường, 1 xã, gồm phường An Lưu, An Phụ, An Sinh, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Tân, Phạm Thái, Phú Thứ, Tân Dân, Thái Thịnh, Thất Hùng và xã Quang Thành.

Sau khi thành lập, Tx. Kinh Môn có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường: An Lưu, An Phụ, An Sinh, Duy Tân, Hiến Thành, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên, Minh Tân, Phạm Thái, Phú Thứ, Tân Dân, Thái Thịnh, Thất Hùng và 09 xã: Bạch Đằng, Hiệp Hòa, Hoành Sơn, Lạc Long, Lê Ninh, Minh Hòa, Quang Thành, Thăng Long, Thượng Quận.

Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 262 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 207 xã, 45 phường và 10 thị trấn.

Cùng với quyết nghị thành lập Tx. Kinh Môn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Tx. Kinh Môn trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn.

Còn theo Nghị quyết số 769, sẽ thành lập thêm 4 phường thuộc Tx. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, gồm: Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An và Yên Thọ. Theo đó, Tx. Đông Triều có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 10 phường.

Tỉnh Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 2 thị xã và 4 thành phố; 186 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 107 xã, 71 phường và 8 thị trấn.

Ba Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ có hiệu lực từ 1/11/2019.

Phùng Đô