Thành lập Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Trị trực thuộc Sở GTVT

06/04/2020 21:28

Ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 909 về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Trị trực thuộc Sở GTVT.

Thành lập Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Trị trực thuộc Sở GTVT 1
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Trị được thành lập trên cơ sở bổ sung chức năng đào tạo lái xe và tổ chức lại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT

Theo đó, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Trị được thành lập trên cơ sở bổ sung chức năng đào tạo lái xe và tổ chức lại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT, đã được thành lập theo Quyết định ngày 12/1/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GTVT, có chức năng tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, sát hạch cấp GPLX theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Quảng Trị có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng. Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Duy Lợi