Thành lập Ủy ban Đổi mới Giáo dục và Đào tạo

27/02/2014 13:26

Tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực mới đây, Bộ GD&ĐT đã trình bày dự thảo quyết định về việc thành lập Ủy ban Đổi mới GD&ĐT.

Sáng 25/2, tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Bộ GD&ĐT đã trình bày dự thảo quyết định về việc thành lập Ủy ban Đổi mới GD&ĐT.
 

thành lập Ủy ban Đổi mới giáo dục và Đào tạo
Giai đoạn 2014-2015, sẽ hoàn thành cơ bản cơ sở khoa học về đổi mới chương trình, sách giáo khoa


Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Đổi mới GD&ĐT là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các phó chủ tịch dự kiến là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư. Ủy ban có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chiến lược, chương trình, đề án quốc gia, dự án quan trọng có tính chất liên ngành, đa lĩnh vực về GD&ĐT, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực…

Tại phiên họp, Bộ GD&ĐT cũng đã báo cáo dự thảo đề án chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết T.Ư về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; dự thảo đề án xây dựng chương trình và sách giáo khoa (SGK) phổ thông sau 2015. Theo đó, giai đoạn 2014-2015, sẽ hoàn thành cơ bản cơ sở khoa học về đổi mới chương trình, SGK, chuẩn bị các nguồn lực để xây dựng, biên soạn và thẩm định chương trình SGK; xây dựng chương trình tổng thể, chương trình môn học và biên soạn các SGK thử nghiệm các lớp 1, 6, 10; biên soạn, thẩm định, ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu và tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý...

V. Thành