Thành phố duy nhất nào ở nước ta không có đèn giao thông?

01/10/2020 19:05

Có một thành phố tấp nập nhưng lại không hề xuất hiện một chiếc đèn giao thông nào. Bạn có biết đó là thành phố nào không?

1

Thành phố duy nhất của Việt Nam không có đèn giao thông là ở đâu?

Minh Châu