Thành phố Quy Nhơn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch

30/09/2020 11:34

Ông Dương Hiệp Hòa và ông Nguyễn Phương Nam đã trúng cử chức danh phó chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
HĐND TP Quy Nhơn bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh 2 Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

Sáng 30/10, HĐND thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) Khóa XI tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu bổ sung chức danh 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Ngô Hoàng Nam trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, với lý do nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn.

Kết quả bầu cử, ông Dương Hiệp Hòa - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP Quy Nhơn và ông Nguyễn Phương Nam - Thành ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Dương Hiệp Hòa sinh ngày 1/7/1977, trình độ chuyên ngành Thạc sỹ Kinh tế phát triển; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Nguyễn Phương Nam, sinh ngày 20/1/1969, trình độ chuyên ngành Thạc sỹ toán; Đại học sư phạm toán; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Quang Đạt