Thành quả lớn đến từ các phong trào thi đua

23/05/2014 13:37

Thông qua các phong trào thi đua của Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam đã xuất hiện nhiều nhân tố mới với hàng trăm tập thể, cá nhân đạt được thành tích tiêu biểu.